Hagudi Põhikool väärtustab

  • isiklikku arengut;
  • uuenduslikkust;
  • omanäolisust;
  • ühtekuuluvust.