Meie kool

Põhiväärtused


Individuaalne areng 

Iga laps, õpetaja ja töötaja tegeleb Hagudi Põhikoolis oma isikliku arenguga. Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi I kooliastmes õpetaja ja vanemate toetusel ning nende nõustamisel. II kooliastmest hakkab õpilane ise oma õpiteed kavandama, seades koos õpetajaga endale jõukohased eesmärgid. Meie majas on eksimine üks osa õppeprotsessist, toetame õppimist läbi isikliku kogemuse.
 

Koostöö

Lapse arengu toetamiseks teevad koostööd kõik osapooled - lapsed, nende vanemad ja õpetajad/töötajad. Meil on ühised eesmärgid. Kuulame ja kaasame kõiki osapooli, arvestatame erinevate seisukohtadega. 

Omanäolisus 

Hagudi Põhikoolis on omanäolised traditsioonid, lubame igal lapsel ja õpetajal/töötajal olla nemad ise ning hindame nende omapära, isikuomadusi ja tugevusi.

Uuenduslikkus 

Oleme avatud uutele ideedele ja uutele lähenemistele nii klassitunnis, kui klassivälisel ajal. Toetame õpilase eneseusku ja enesekindlust uute lähenemiste katsetamisel õppetöös. Kasutame efektiivseid õpistrateegiaid. Julgeme katsetada ja eksida.

Vastutustundlikkus

Õpilane võtab vastutuse õppimise ja õpetaja õpetamise eest. Hoolime üksteisest ja koolist ning täidame antud lubadusi. Teame, et meie tegevustel ja sõnadel on väga suur võim. Me kõik anname oma osa ja millegi tegemata jätmine ei mõjuta ainult ennast, vaid ka ümbritsevaid inimesi.

Ühtekuuluvus

Hagudi Põhikooli õpilased, õpetajad/töötajad ja lapsevanemad hoiavad kokku, nii klassipõhiselt kui ka koolipõhiselt. Oleme üks perekond, toetame ja hoolime üksteisest. 

Individuaalne areng 

Iga laps, õpetaja ja töötaja tegeleb Hagudi Põhikoolis oma isikliku arenguga. Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi I kooliastmes õpetaja ja vanemate toetusel ning nende nõustamisel. II kooliastmest hakkab õpilane ise oma õpiteed kavandama, seades koos õpetajaga endale jõukohased eesmärgid. Meie majas on eksimine üks osa õppeprotsessist, toetame õppimist läbi isikliku kogemuse.
 

Koostöö

Lapse arengu toetamiseks teevad koostööd kõik osapooled - lapsed, nende vanemad ja õpetajad/töötajad. Meil on ühised eesmärgid. Kuulame ja kaasame kõiki osapooli, arvestatame erinevate seisukohtadega. 

Omanäolisus 

Hagudi Põhikoolis on omanäolised traditsioonid, lubame igal lapsel ja õpetajal/töötajal olla nemad ise ning hindame nende omapära, isikuomadusi ja tugevusi.

Uuenduslikkus 

Oleme avatud uutele ideedele ja uutele lähenemistele nii klassitunnis, kui klassivälisel ajal. Toetame õpilase eneseusku ja enesekindlust uute lähenemiste katsetamisel õppetöös. Kasutame efektiivseid õpistrateegiaid. Julgeme katsetada ja eksida.

Vastutustundlikkus

Õpilane võtab vastutuse õppimise ja õpetaja õpetamise eest. Hoolime üksteisest ja koolist ning täidame antud lubadusi. Teame, et meie tegevustel ja sõnadel on väga suur võim. Me kõik anname oma osa ja millegi tegemata jätmine ei mõjuta ainult ennast, vaid ka ümbritsevaid inimesi.

Ühtekuuluvus

Hagudi Põhikooli õpilased, õpetajad/töötajad ja lapsevanemad hoiavad kokku, nii klassipõhiselt kui ka koolipõhiselt. Oleme üks perekond, toetame ja hoolime üksteisest.