Meie kool

HaldusjärelevalveHaldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontaktandmed:

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

e-post: hm@hm.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontaktandmed:

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

e-post: hm@hm.ee