Vastuvõtt

2.-9. klass


Vabade kohtade olemasolul 2.–9. klassi õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor. 

Anname uutele õpilastele, kes soovivad oma kooliteed jätkata meie koolis, võimaluse tulla proovipäevale. See annab õpilasele selguse, kas ta tahab õppida talle pakutavas klassikollektiivis. Meie jaoks on oluline, et koolivahetuse otsuse teeb noor ise, mitte tema vanemad, sest siis võtab ta vastutuse õppimise ees ise.

 

Vabade kohtade olemasolul 2.–9. klassi õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor. 

Anname uutele õpilastele, kes soovivad oma kooliteed jätkata meie koolis, võimaluse tulla proovipäevale. See annab õpilasele selguse, kas ta tahab õppida talle pakutavas klassikollektiivis. Meie jaoks on oluline, et koolivahetuse otsuse teeb noor ise, mitte tema vanemad, sest siis võtab ta vastutuse õppimise ees ise.

 

string(666) "Running "webfont:icons" (webfont) task Font icons wasn’t changed since last run. Running "concat:components" (concat) task File assets/js/main.js created. Running "concat:components_dev" (concat) task File assets/js/main-drupal.js created. Running "uglify:js" (uglify) task >> 1 file created. Running "less:development" (less) task >> 1 stylesheet created. Running "px_to_rem:dist" (px_to_rem) task File assets/styles/default.css created. Running "autoprefixer:default_css" (autoprefixer) task >> 1 autoprefixed stylesheet created. Done, without errors. "