Uudised

Hagudi Põhikoolile omistati „Hea kooli edendaja 2022“ tiitel! 04. jaanuar liia.moorits


13. detsembril 2022 anti meile Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt “Hea kooli edendaja 2022” tiitel. Oleme Hagudi Põhikoolis kogu kooliperega pööranud tähelepanu väärtuskasvatusele ja oma kooli põhiväärtustele nii igapäeva koolielus kui ka õppimises. Väärtustame põhiväärtusi, milleks on individuaalne areng, vastutustundlikkus, ühtekuuluvustunne, koostöö, omanäolisus ja uuenduslikkus.


“Hea kooli edendaja” tiitliga tunnustatakse kooli, kes on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustuse saamiseks pidime koostama eneseanalüüsi vormis kirjaliku töö, kus analüüsisime oma kooli kahte põhiväärtust. Fookus oli põhiväärtuste sõnastamisel, et tekiks ühtne arusaam. Tervikliku lähenemise tagamiseks kaasasime sõnastamisse ka õpilasi ja lapsevanemaid.


Oleme hetkel ainuke üldhariduskool Raplamaal, kes on osalenud tunnustusprogrammis "Hea kool kui väärtuspõhine kool". “Hea lasteaia teerajaja” tiitli on saanud eelnevalt Rapla lasteaed Päkapikk (2021) ja “Hea lasteaia edendaja” tiitli Kohila lasteaed Sipsik (2021).

Õpetaja on koolikeskkonnas väärtuskasvatuse võtmeisik – ta on õpilasele piisavalt lähedal, et teda väärtushinnangute ja -hoiakute kujundamisel toetada. Õpetajal, eriti klassijuhatajal on kokkupuude kooli erinevate osapooltega alates kooli juhtkonnast kuni õpilaste ja lapsevanemateni. Määravaks saavad õpetaja enese hoiakud ja see, kui teadlik on ta oma isiklikest väärtustest ja nende avaldumise viisidest. 


Hagudi Põhikoolis on koostöised kooliväärtusi hindavad õpetajad, kes teevad teadliku tööd kooli visiooni “Hagudi Põhikool on õnnelike laste kool” ellu viimisel.


Kooli põhiväärtused ja väärtusarendus on suur osa koolikultuurist. Läbi antud tunnustusprogrammi väärtusanalüüsi on meil hea võimalus koolikultuuri mõjutada nii, et koolis oleks veelgi parem olla ja õppida, sest Hagudi Põhikool väärtustab iga inimese individuaalset arengut.
 

13. detsembril 2022 anti meile Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt “Hea kooli edendaja 2022” tiitel. Oleme Hagudi Põhikoolis kogu kooliperega pööranud tähelepanu väärtuskasvatusele ja oma kooli põhiväärtustele nii igapäeva koolielus kui ka õppimises. Väärtustame põhiväärtusi, milleks on individuaalne areng, vastutustundlikkus, ühtekuuluvustunne, koostöö, omanäolisus ja uuenduslikkus.


“Hea kooli edendaja” tiitliga tunnustatakse kooli, kes on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustuse saamiseks pidime koostama eneseanalüüsi vormis kirjaliku töö, kus analüüsisime oma kooli kahte põhiväärtust. Fookus oli põhiväärtuste sõnastamisel, et tekiks ühtne arusaam. Tervikliku lähenemise tagamiseks kaasasime sõnastamisse ka õpilasi ja lapsevanemaid.


Oleme hetkel ainuke üldhariduskool Raplamaal, kes on osalenud tunnustusprogrammis "Hea kool kui väärtuspõhine kool". “Hea lasteaia teerajaja” tiitli on saanud eelnevalt Rapla lasteaed Päkapikk (2021) ja “Hea lasteaia edendaja” tiitli Kohila lasteaed Sipsik (2021).

Õpetaja on koolikeskkonnas väärtuskasvatuse võtmeisik – ta on õpilasele piisavalt lähedal, et teda väärtushinnangute ja -hoiakute kujundamisel toetada. Õpetajal, eriti klassijuhatajal on kokkupuude kooli erinevate osapooltega alates kooli juhtkonnast kuni õpilaste ja lapsevanemateni. Määravaks saavad õpetaja enese hoiakud ja see, kui teadlik on ta oma isiklikest väärtustest ja nende avaldumise viisidest. 


Hagudi Põhikoolis on koostöised kooliväärtusi hindavad õpetajad, kes teevad teadliku tööd kooli visiooni “Hagudi Põhikool on õnnelike laste kool” ellu viimisel.


Kooli põhiväärtused ja väärtusarendus on suur osa koolikultuurist. Läbi antud tunnustusprogrammi väärtusanalüüsi on meil hea võimalus koolikultuuri mõjutada nii, et koolis oleks veelgi parem olla ja õppida, sest Hagudi Põhikool väärtustab iga inimese individuaalset arengut.