Koostöös Käru Vallavalitsuse, Tulevikuhariduse PIRN MTÜ ja Hagudi Hakkajad MTÜ ga viiakse ellu 01.09.2016 – 31.08.2018.a. ühisprojekt

„ Kool kui õppiva kogukonna süda“

Projekti  eesmärk on kaasata ja haarata terve kohalik piirkondlik kogukond oma laste ja noorte perede paremate tulevikuvõimaluste loomiseks juba lasteaiast alates sellega, et kõik kogukonna liikmed on tugevalt seotud kohaliku hariduskeskusega. Et nad on tulevikus valmis teadlikult toetama ning panustama nii kohaliku hariduselu arendamisse kui ka selle valdkonna ühistegevustesse, samas kõiki õppimisvõimalusi ära kasutades. Projekti käigus koondatakse ja kaasatakse õppiva kogukonna kõik osapooled ja selle kaudu õppimispotentsiaal. Toimub sarnase taustaga Hagudi ja Käru piirkonna haridusasutustega seotud õpikogukogukondade omavaheliste kogemuste jagamine ja nendest õppimine ning arengusihtide seadmine tulevikuks.

Projekti  rahastavad ja aitavad ellu viia:  Raplamaa Partnerluskogu MTÜ Leader strateegia meede 3, Hagudi Hakkajad MTÜ, Hagudi Põhikool ja Käru Vallavalitsus.