Hagudi Põhikooli palgakorralduse alused   

Alus: PGS § 71 lg 2 p 4 

  1. Üldsätted

1.1. Hagudi Põhikooli (edaspidi kool) palgakorralduse alused on dokument, mis sätestab koolis töö tasustamise põhimõtted ja korra.

Dokumendiga saab lähemalt tutvuda siin lingil.