Visioon

Hagudi Põhikool on vastutustundlikke maailmakodanikke kasvatav kogukonnakool.

 

Missioon

Hagudi Põhikool

  • seisab kõikide huvigruppide rahulolu eest
  • tagab hariduse hea kvaliteedi, arvestades laste individuaalseid iseärasusi ja võimeid
  • hoolib kõigi tervisest, tagab kõigi turvalisuse
  • korraldab õpilaste karjäärinõustamist