Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. 

Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
  • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12. juuni 2023