Hagudi kooli arengulugu
 

1870
Hagudi Kool
1872
Seli Kool
Alu Algkooli
Hagudi
Kõrvalklass
Alu Algkooli
Seli Kõrvalklass
1931 Ühendatud Iseseisev
Seli-Hagudi Kool
1933 Seli-Hagudi 6-kl. Algkool
25.10.1937 Õppetöö algus uues
koolihoones
1945 Seli-Hagudi Mittetäielik
Keskkool (7-klassiline)
1952 Seli-Hagudi 7-kl. Kool
1960 Seli-Hagudi 8-kl. Kool
1961 Hagudi 8-kl. Kool
1988 Hagudi 9-kl. Kool
1991 Hagudi Põhikool
01.09.1998 Õppetöö algus uues
koolihoones