Digi- ja projektõppepäevade eesmärk on aidata kaasa üldpädevuste arendamisele, ettenähtud digipädevuste saavutamisele, toetada iseseisvalt töötamise oskust, oskust tegutseda vastavalt tööjuhendile, funktsionaalse lugemise oskust.

💡💡💡

Kooli digi- ja projektõppepäevadest ning projektidest saab täpsemat infot siit veebilehelt.