Hagudi Põhikooli andmekaitsetingimused


1. Üldsätted
1.1. Vastutava töötleja nimi ja aadress
Vastutav töötleja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide tähenduses on Hagudi Põhikool (edaspidi nimetatud kool).
Aadress: Kooli 1, Hagudi 79602 Raplamaa
Telefon: +372 487 1499
E-post: direktor@hagudi.ee

Täpsemalt saab andmekaitse tingimuste kohta lugeda siit.