• Valitsus kinnitas 9. märtsil e-istungil koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks meetmed, mis hakkavad kehtima neljapäevast ehk 11. märtsist. Vastavalt kehtestatud korraldusele on 11. märtsist kuni 11. aprillini distantsõppel 1.-9. klass.

  https://valitsus.ee/uudised/11-martsist-kehtivad-ule-eesti-ranged-piirangud

  https://www.hm.ee/et/uudised/11-martsist-hakkavad-kehtima-rangemad-piirangud-haridus-ja-noortevaldkonnale

 • 1. – 9. klassides toimuvad tunnid tunniplaani alusel.

 • Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded ning meet tunni info eKooli koduste ülesannete alla hiljemalt eelmise päeva õhtul kell 17.00. Ülesande tegemise tähtaeg on üldjuhul konkreetse tunni aeg tunniplaanis. Kui õpetaja annab töö tegemiseks pikema aja, siis on see tunni ülesande juurde lisatud.

 • Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta. Õpetajad võivad oma õppeaineid lõimida, mis tähendab, et õpilane saab ühe tehtud ülesande eest tulemuse mitmes aines. Nt tööõpetuses teevad okstest pildiraami ja kunstiõpetuses joonistavad pildi ja panevad raami sisse.

 • Õpetajal on nädalas üks tund peale tunde konsultatsiooniaeg Google Meet keskkonnas, kus õpilane saab vajadusel lisatuge. Õpetajal on selle tunni jooksul keskkond avatud. Konsultatsiooniaegade tabeli edastab klassijuhataja õpilase kooli meilile. Kui õpilasel on parool ununenud, siis aitab õpetaja Liia telefonil 53476635.

 • Kui on veebitund, peab õpilane selles osalema, muidu märgitakse ta ekoolis puudujaks. Klassijuhataja selgitab välja puudumise põhjuse.

 • Kui õpilane veebitunni ajal õpetaja palve peale mikrofoni või kaamerat sisse ei lülita ja õpetaja küsimustele ei vasta, siis paneb õpetaja  ta tunnist puudujaks.

 • Õpetaja märgib ekooli, milliste kanalite kaudu saab temaga suhelda (telefon, meil, Meet chat, ekooli vestlused vms).

 • Erandkorras võib õpetaja õpilasega üks ühele koolimajas kohtuda, aga eelnevalt on vajalik teha täpne kokkulepe direktori ja lapsevanemaga. Peamine prioriteet on siiski kontaktide vähendamine!

 • Kahe nädala (15.03 – 26.03) toidupakid väljastame teisipäeval 16.03.21 hommikul 7.45 – 9.00 ja õhtul 16.00 – 18.00. Kui aeg ei sobi, siis helistage palun Tarmo Härmale tel 5655782 ja leppige kokku teine aeg.

 

Töökorraldus Hagudi Põhikoolis 11.03 – 11.04.2021