Tähtis teade!

Esmaspäeval 08.01.2018 kell 13.15 – 17.15 on majas elektrikatkestus ja seoses sellega toimub 5 esimest tundi.

Pikapäevarühma ei ole ja peale viiendat tundi kell 12.40 hakkavad bussid lapsi koju viima.

Alates jaanuarist on tunniplaan muutunud, vaata õppetöö alt tunniplaani!

Jõulunädal Hagudi Põhikoolis

  • Esmaspäeval 18.12.17 toimuvad päkapiku töötoad. Hommik algab III advendihommiku tähistamise ja infotunniga. Kell 8.30 alustavad päkapiku töötoad. Orinteeruv lõpp kell 12.40. Pikapäevarühma ei toimu. Peale töötubade lõppu alustavad koolibussid õpilaste koju viimist.
Töötuba Juhendaja nimi Kus klassis toimub?
Kuuse tegemine lapsevanem Riina 1. klassis
Jooga õp. Eve ja Lea 2. klassis
Mängud meeltega eripedagoog Liina 3. klassis
Männikäbid õp. Pilvi  ja  õp.Elle 4. klassis
Helkurite valmistamine õp. Sandra 6. klassis alates 11.00
Sudoku lahendamine õp. Rein 9. klassis
Kivi lihvimine õp. Aksella kunstiklassis
Piparkookide küpsetamine õp. Sandra tüdrukute tööõpetus

kuni kell 10.45

Sportimine õp. Tuulike Ilusa ilmaga õues, muidu

suures saalis

Päkapikkude lebola Merike Martini ja õp Lea klassiruum
Origami (voltimine) lapsevanem Allan 7. klassis

Töötubade aeg  8.30 – 12.40. Kõik on koolis töötubade päeva lõpuni ja osalevad nii paljudes töötubades kui jõuavad!

  • Teisipäeval 19.12.17 on jõulukohviku avamispäev. Jõulukohvikut korraldab 8. klass. Teise tunni ajal toimub Hagudi Põhikooli õpilaste mälumäng.
  • Kolmapäeval 20.12.17 kell 12.30 toimub lasteaia pidulik jõulusöömine kooli väikses saalis. Kell 16.oo Hagudi Põhikooli lasteaia laste ja koduste laste jõulupidu kooli suures saalis. Töötab jõulukohvik. Kõik päkapikud saavad tundidest 7 minutit varem vahetundi.
  • Neljapäeval 21.12.17 kell 12.00 toimub Hagudi Põhikooli õpilaste jõulupidu kooli suures saalis ja töötab jõulukohvik. Pikapäevarühma ei toimu. Pärast jõulupidu (kell 13.00) alustavad koolibussid õpilaste koju viimist.
  • Reedel 22.12.17 kell 11.00 toimub Hagudi Põhikooli koolipere pidulik jõulusöömine suures saalis. Enne ühissöömist toimub erinevate kinotubade külastus.