PÄEVAKAVA

1. tund 08.10 – 08.55

2. tund 09.05 – 09.50

3. tund 10.00 – 10.45

söögivahetund 10.45 – 11.00 (1. – 5. klass)

4. tund 11.00 – 11.45 (1. – 5. klass)

10.55 – 11.40 (6. – 9. klass)

söögivahetund 11.40 – 11.55 (6. – 9.klass)

5. tund 11.55 – 12.40

6. tund 12. 50 – 13.35

pikapäeva oode 13.35 – 13.45

7. tund 13.45 – 14.30

8. tund 14.30 – 15.25

Pikapäevarühm 13:00 – 14:30

—————————————————————————————-

TRIMESTRITE JA POOLAASTATE AJAD ÕPPEAASTAL 2018/2019

I trimestri lõpp 30. november 2018

II trimestri lõpp 8. märts 2019

III trimestri lõpp 11. juuni  2019

Hindamine toimub 5.-9. klassis kolm korda aastas 

I poolaasta lõpp 18. jaanuar 2019

II poolaasta lõpp 11. juuni 2019

Kujundav hindamine toimub 1.-4. klassis kaks korda aastas 

—————————————————————————————-

KOOLIVAHEAJAD õppeaastal 2018/2019

 •       I vaheaeg       22.–28. oktoober 2018;
 •      II vaheaeg      24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 •      III vaheaeg     25. veebruar – 3. märts 2019;
 •      IV vaheaeg     22. aprill – 28. aprill 2019;
 •      V vaheaeg       12. juuni – 31. august 2019.

—————————————————————————————

PÕHIKOOLI EKSAMID õppeaastal 2018/2019

 • eesti keel: 3. juunil 2019
 • matemaatika: 10. juunil 2019
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019

————————————————————————————–

TASEMETÖÖD õppeaastal 2018/2019

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019
 • matemaatikas: 15. mai 2019

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  25. september 2018

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019
 • matemaatikas: 21. mai 2019