Hagudi Põhikooli hoolekogu

Kadi Apri – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
Liina Härma – lasteaia vanemate esindaja
Allan Kirsipuu – kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Elle Koolma – lasteaia õpetajate esindaja
Andra Liibek – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
Eva Orav – kooli õpetajate esindaja
Age Rebel – kooli vilistlaste esindaja
Meelika Reede – lasteaia vanemate esindaja
Erti Suurtalu – Rapla Vallavolikogu esindaja
Sandra Štraih – õpilasomavalitsuse esindaja

 

Hoolekogu koosolekud

11. jaanuar 2018 kell 18.00

26. märts 2018 kell 18.00